Tarieven

Tarieven

LIDGELDEN EN INSCHRIJVINGEN

Verzekering , aansluiting TV en lidgeld gaan in 14 dagen na betaling. Betaling gebeurt via storting op rekening nummer BE40 0017 4279 5663. Gratis doos ballen per lid indien betaling ontvangen tegen 11/02/2018.

 

Dit jaar zijn er terug tennisstages & lessen voor jongeren- volwassenen, die worden gegeven door Vanwalleghem Alexander,  Verkest Johan, Dyrincks Willem, Douchy Stefaan , Marieke Robaeys.


 1STE PERSOON     

120 €

2DE PERSOON

110 €

GEZIN*

250 €

12 JAAR EN JONGER

30 €

13-17 JAAR

50 €

STUDENT

75 €

INSCHRIJVING TOT EN MET 3 MAART 2019 HEEFT RECHT OP 1 GRATIS TUBE TENNISBALLEN

* maximum 3 personen op hetzelfde adres,  vanaf 4de gezinslid en meer +35€


 CLUBLEDEN KUNNEN OOK EEN GASTTENNISSER MEEBRENGEN ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:


  1. 5€/uur per gastspeler
  2. 10€/uur voormeerdere gastspelers (U bent evenwel niet verzekerd tegen blessures en ongevallen)   


OPMERKING: ELK CLUBLID MAG 1 MAAL PER SEIZOEN GRATIS EEN GASTSPELER MEEBRENGEN.

DAARNA GELDEN BOVENVERMELDE PRIJZEN.


Copyright @ TC-comeback